top of page

ÖZGEÇMİŞ

Eğitim Hayatı

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK / DOKTORA - NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2023-...)

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK / YÜKSEK LİSANS - NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSTESİ (2019-2022)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ / ÖNLİSANS - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2018-2021)

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK / LİSANS - AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2015-2019)

SERTİFİKA VE YETKİNLİKLER

Aile Danışmanlığı / 450 saat & Süpervizyon - Milli Eğitim Bakanlığı

Oyun Terapisi / 6 Modül & Süpervizyon - İstanbul Yeditepe Üniversitesi

Bilişsel Davranışçı Terapi / Yüksek Lisans Eğitimi - Necmettin Erbakan Üniversitesi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma / 120 saat & Süpervizyon - Türk PDR Derneği

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri / Uygulayıcı Eğitimi & Süpervizyon - Türk PDR Derneği

Resim Yorumlama / Uygulayıcı Eğitimi & Süpervizyon - Olgu Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Kum Terapisi / Uygulayıcı Eğitimi - AEÜ Mezun Akademisi

Sanat Terapisi / Uygulayıcı Eğitimi - AEÜ Mezun Akademisi

Gerçeklik Terapisi / Uygulayıcı Eğitimi - AEÜ Mezun Akademisi

Zeka ve Gelişim Testleri ( Frostig Görsel Algılama, Cattel, Bender-Gestalt Görsel Motor Algı, Peabody Resim Kelime, Gessel Gelişim Figürleri, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Metropolitan Okul Olgunlığu / Uygulayıcı Eğitimi & Süpervizyon - Olgu Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Problem Çözme Becerileri Eğitimi / Psikoeğitim - TOBB Ekonomi Üniversitesi

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi / Uygulayıcı Eğitimi - AEÜ Mezun Akademisi

Nöropazarlama / 12 saat Teorik Eğitim - İi Enstitü

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi / 18 saat Teorik Eğitim - İi Enstitü 

Proje & Gönüllü Hizmetler

Kariyer ve Meslek Danışmanı / Kırşehir Belediyesi - 2019

Şiddet Mağduru Kadın ve Çocuklara Yönelik Psikososyal Destek / Türk PDR Derneği -2021

Afet Sonrası Psikososyal Destek Hizmetleri / Türk PDR Derneği - 2021/2023

Hayata Yön Veren Konuşmalar Projesi / Kırşehir Belediyesi - 2019

Bilinçli Toplum Atölyesi / Online Psikoeğitim Projesi - 2021/2022

Seminer, Kongre ve Bildiriler

Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Kongresi / Antalya, 2019

İleri Psikolojik Danışma Teknikleri ve Uygulamaları Çalıştayı / Antalya, 2019

Ulusal Eğitim Araştırmaları Kongresi / Kırşehir, 2018

Psikoloji Zirvesi / Ankara, 2018

"Ruhsal Açlığın Ödünlemesi; Duygusal Yiyicilik" / Sözlü Bildiri, 2018

"Kişilerarası İlişkilerin Makyavelizm ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi" / Yüksek Lisans Tezi, 2022

"An Investigation of Interpersonal Relationships in Terms of Machiavellianism and Personality Traits" / Makale, 2022

Çalışma Hayatı

Psikolojik Danışman, Rehberlik Koordinatörü / Simya Koleji- 2019

Uzman Psikolojik Danışman, Aile Danışmanı / Bil-Ge Danışmanlık -2021/2022

Uzman Psikolojik Danışman / Tema Koleji - 2022

Psikoterapist, Aile Danışmanı / Emin Psikoterapi Merkezi - 2022

Türk PDR Derneği İl Başkanı / Kırşehir 2022-2023

Uzman Eğitmen / Selçuklu Belediyesi - 2023

bottom of page