Yetişkinler İçin Online ve Yüz Yüze Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireylerin daha etkin bir biçimde yaşayabilmeleri için sorunlarını yönetebilmelerini sağlamak ve bireyin kullanılmayan ya da yetersiz kullanılan kaynak ve imkânlarını daha etkin bir biçimde geliştirmelerine yardımcı olmak, günlük hayatlarında kendi kendilerine daha iyi yardım edebilmelerini sağlamak için sunulan psikolojik yardım hizmetidir. Bireysel psikolojik danışmada ele alınan konulardan bazıları;

Depresyon, kaygı, ilişki problemleri, aile içi çatışmalar, yas, öfke kontrolü, yaşam dönemi uyum problemleri, özgüven, iletişim problemleri, kendini tanıma, olumsuz benlik algısı…

Kurumsal Rehberlik Eğitimleri

Üniversite öğrenci toplulukları, özel okullar, kurs merkezleri ile işbirlikli projeler düzenlenebilir. Online ya da yüz yüze seminerler verilebilir. Şiddet ve istismarla mücadele, bağımlılık ile mücadele, sınav kaygısı, verimli ders çalışma, akran zorbalığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, problem çözme ve benzer konulara yönelik çalışmalar yapılabilir.

Kırşehir Gelişim Takip Programı (GETAP)

GETAP, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için GETAP®️ ARGE çalışanları tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanmış, bilişsel becerileri değerlendirme ve geliştirme programıdır. Getap, bilişsel becerilerde var olan bozulma ve zayıflamaya karşı beynin nöroplastisite özelliğinden faydalanır. Bireyin bilişsel düzeyine uygun gelişim egzersizleri ile dikkat, hafıza, konsantrasyon, mantık – muhakeme ve işlemleme hızı becerilerinde bireyin uzman mentor eşliğinde kalıcı bilişsel gelişimi sağlanır. Getap Içeriğinde 6 farklı Yaş grubuna özel hazırlanmış zihin performans testi, 6000 özgün zihin Geliştirme Egzersizi Ve Getap yazılımı bulunmaktadır. Detaylı bilgi için Kırşehir GETAP Uygulama Merkezi iletişim bilgilerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Online / Yüz Yüze Eğitsel/Akademik Danışmanlık ve Rehberlik

Öğrenmeyi kolaylaştırmak ve akademik başarıyı engelleyen etmenleri ortadan kaldırmak için bireye sağlanan danışmanlık hizmetleridir.  Eğitsel danışmanlıkta ele alınan konulardan bazıları;

Verimli ders çalışma becerileri, etkili zaman yönetimi, etkin dinleme becerileri, sınava hazırlanma, sınav kaygısı, ders çalışmaya yönelik motivasyon, öğrenme stilleri…

Online /Yüz Yüze Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı

Bireylerin kendi kapasitelerini tanımaları, kapasitelerine uygun mesleği seçmeleri, seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve meslek hayatındaki gelişmeleri sürecinde sunulan profesyonel yardım hizmetleridir. Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında en önemli unsur bireyin ilgi, yetenek ve değerlerinin tanınmasıdır. Bu süreçte bireyi tanıma tekniklerinden yararlanılır.

İletişim
  • Instagram
Son Yazılarım
Site Haritası

© 2020. Onur BIYIK tarafından yapılmıştır.