Psikolojik danışman, psikolojik destek, psikoloji, online danışma, online danışmanlık, pdr, psikolojik danışma ve rehberlik, online psikolojik danışma, psikoterapi, öğrenci koçluğu, danışmanlık, mesleki danışma, rehberlik, eğitsel danışmanlık, online rehberlik, psikolog, Kırşehir Psikolojik danışman, kırşehir psikolojik destek, kırşehir mesleki danışma, kırşehir rehberlik, kırşehir öğrenci koçluğu, kırşehir psikolojik danışma ve rehberlik
Psikolojik Danışma
(online ya da yüz yüze)

Bireylerin daha etkin bir biçimde yaşayabilmeleri için sorunlarını yönetebilmelerini sağlamak ve bireyin kullanılmayan ya da yetersiz kullanılan kaynak ve imkânlarını daha etkin bir biçimde geliştirmelerine yardımcı olmak, günlük hayatlarında kendi kendilerine daha iyi yardım edebilmelerini sağlamak için sunulan psikolojik yardım hizmetidir. Bireysel psikolojik danışmada ele alınan konulardan bazıları;

Depresyon, kaygı, ilişki problemleri, aile içi çatışmalar, yas, öfke kontrolü, yaşam dönemi uyum problemleri, özgüven, iletişim problemleri, kendini tanıma, olumsuz benlik algısı…

Psikolojik danışman, psikolojik destek, psikoloji, online danışma, online danışmanlık, pdr, psikolojik danışma ve rehberlik, online psikolojik danışma, psikoterapi, öğrenci koçluğu, danışmanlık, mesleki danışma, rehberlik, eğitsel danışmanlık, online rehberlik, psikolog, Kırşehir Psikolojik danışman, kırşehir psikolojik destek, kırşehir mesleki danışma, kırşehir rehberlik, kırşehir öğrenci koçluğu, kırşehir psikolojik danışma ve rehberlik
Kurumsal Rehberlik Eğitimleri ve Seminerler (online ya da yüz yüze)

Üniversite öğrenci toplulukları, özel okullar, kurs merkezleri ile işbirlikli projeler düzenlenebilir. Online ya da yüz yüze seminerler verilebilir. Şiddet ve istismarla mücadele, bağımlılık ile mücadele, sınav kaygısı, verimli ders çalışma, akran zorbalığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, problem çözme ve benzer konulara yönelik çalışmalar yapılabilir.

Kırşehir Gelişim Takip Programı (GETAP)

GETAP, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için GETAP®️ ARGE çalışanları tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanmış, bilişsel becerileri değerlendirme ve geliştirme programıdır. Getap, bilişsel becerilerde var olan bozulma ve zayıflamaya karşı beynin nöroplastisite özelliğinden faydalanır. Bireyin bilişsel düzeyine uygun gelişim egzersizleri ile dikkat, hafıza, konsantrasyon, mantık – muhakeme ve işlemleme hızı becerilerinde bireyin uzman mentor eşliğinde kalıcı bilişsel gelişimi sağlanır. Getap Içeriğinde 6 farklı Yaş grubuna özel hazırlanmış zihin performans testi, 6000 özgün zihin Geliştirme Egzersizi Ve Getap yazılımı bulunmaktadır. Detaylı bilgi için Kırşehir GETAP Uygulama Merkezi iletişim bilgilerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Psikolojik danışman, psikolojik destek, psikoloji, online danışma, online danışmanlık, pdr, psikolojik danışma ve rehberlik, online psikolojik danışma, psikoterapi, öğrenci koçluğu, danışmanlık, mesleki danışma, rehberlik, eğitsel danışmanlık, online rehberlik, psikolog, Kırşehir Psikolojik danışman, kırşehir psikolojik destek, kırşehir mesleki danışma, kırşehir rehberlik, kırşehir öğrenci koçluğu, kırşehir psikolojik danışma ve rehberlik
Eğitsel/Akademik Danışmanlık ve Rehberlik
(online ya da yüz yüze)

Öğrenmeyi kolaylaştırmak ve akademik başarıyı engelleyen etmenleri ortadan kaldırmak için bireye sağlanan danışmanlık hizmetleridir.  Eğitsel danışmanlıkta ele alınan konulardan bazıları;

Verimli ders çalışma becerileri, etkili zaman yönetimi, etkin dinleme becerileri, sınava hazırlanma, sınav kaygısı, ders çalışmaya yönelik motivasyon, öğrenme stilleri…

Psikolojik danışman, psikolojik destek, psikoloji, online danışma, online danışmanlık, pdr, psikolojik danışma ve rehberlik, online psikolojik danışma, psikoterapi, öğrenci koçluğu, danışmanlık, mesleki danışma, rehberlik, eğitsel danışmanlık, online rehberlik, psikolog, Kırşehir Psikolojik danışman, kırşehir psikolojik destek, kırşehir mesleki danışma, kırşehir rehberlik, kırşehir öğrenci koçluğu, kırşehir psikolojik danışma ve rehberlik
Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı
(online ya da yüz yüze)

Bireylerin kendi kapasitelerini tanımaları, kapasitelerine uygun mesleği seçmeleri, seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve meslek hayatındaki gelişmeleri sürecinde sunulan profesyonel yardım hizmetleridir. Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında en önemli unsur bireyin ilgi, yetenek ve değerlerinin tanınmasıdır. Bu süreçte bireyi tanıma tekniklerinden yararlanılır.

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların, tüm aile bireylerinin ya da bir kaç aile bireyinin katılımı ile aile danışmanı eşliğinde çözümlenmesi, var olan sorunların ortadan kaldırılarak aile içindeki iletişim, kurallar, roller, yakınlık, anlayış, güven, otokontrol, problem çözme gibi temel öğelerin geliştirildiği yardım sürecidir. Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. 

Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Oyun, çocuklara deneyimlerini ve duygularını ifade etme fırsatı sunduğundan iyileştirici bir özelliği vardır. Çocuklar, oyunlarında davranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, korku, ya da hayal kırıklığı gibi duyguları terapistin sağladığı güvenli bir ortamda yeniden canlandırabilirler. Bu süreçte, çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik çeşitte birçok oyuncak sunulur. Çocukların kendilerini sanat, drama ve fantezi içeren oyunlar yoluyla ifade edebilmeleri için fırsat yaratılır.

 Oyun Terapisi